NIP 839-31-73-031
KRS 0000469110
REGON 221919195

Fundacja

Jesteśmy Fundacją pod nazwą „Więzi rodzinne”. To, co łączy, jednoczy, zespala ludzi ze sobą, buduje związek, tworzy powiązanie z drugim człowiekiem – to więź rodzinna. Jesteśmy grupą praktyków z okolic i samego Słupska którzy reprezentują zawodowe rodziny zastępcze.

Pomysł powołania fundacji powstał po tym jak okazało się że niejednokrotnie sami musielismy sobie radzić w poszukiwaniu specialistycznej pomocy dla dzieci oraz wsparcia i doskonalenia dla siebie. Rodzice zastępczy czują się osamotnieni i bezradni wobec problemów dzieci. Brak wsparcia w takich sytuacjach może skutkować rezygnacja z pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wiedzieliśmy jak ważna jest potrzeba wymiany doświadczeń, potrzeba porad specialistów i pomoc finansowa. Chcemy podzielić się swoją wiedzą z innymi rodzinami oraz korzystać z doświadczeń innych osób rozumiejących problemy związanie ze sprawowaniem pieczy zastępczej.

STATUT

Cele Fundacji

  1. Utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa świadczonych przez fundatorów oraz rodziny zastępcze współpracujące z fundacją dla dzieci odrzuconych i osieroconych.
  2. Organizowania współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami.
  3. Organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych.
  4. Tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych.
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekty

Pomorskie dzieciom

Projekt 'Pomorskie dzieciom'
Projekt 'Pomorskie dzieciom'

INFORMACJE O ZACHOWANIU TRWAŁOŚCI GRANTU

Jako Grantobiorca, będąc odpowiedzialnym za zachowanie trwałości grantu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zrealizowanego w ramach umowy o powierzenie grantu nr 11/U-ROPS-EFS/2021 z dnia 25.08.2021r. niniejszym oświadczam, iż:

  • Grantobiorca zobowiązuje się do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji grantu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji grantu tj. okres 01.10.2022 r. – 31.01.2024 r.
  • Grantobiorca zobowiązuje się do zachowania instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i w podobnej jakości. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę Grantobiorca będzie gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. Grantobiorca zobowiązuje się do zapewnienia następujących usług społecznych tj. specjalistycznego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego oraz zapewnienia korepetycji i wsparcia w nauce.

Zarząd Fundacji

Andrzej Sadowski
Prezes Zarządu Fundacji
Arkadiusz Żurawski
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Ewa Sadowska
Sekretarz

Rada Fundacji

Anna Mułyk
Lidia Truszczyńska
Jan Mułyk

Partnerzy

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz regularnie otrzymywał na swój adres e-mail wszystkie najważniejsze informacje o nadchodzących wydarzeniach.

Social

Śledź nas w mediach społecznościowych!