NIP 839-31-73-031
KRS 0000469110
REGON 221919195

Cele Fundacji

 1. utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa świadczonych przez fundatorów oraz rodziny zastępcze współpracujące z fundacją dla dzieci odrzuconych i osieroconych
 2. organizowania współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami
 3. organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych
 4. tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez bezpłatne:

 1. organizacyjne i materialne wspieranie rodzinnych domów zastępczych utworzonych przez fundatorów jak i rodzin współpracujących z Fundacją dla dzieci odrzuconych i osieroconych, związanych z zastępczymi rodzicami jakimkolwiek związkiem prawnym, w zakresie :
  1. utrzymania i wyposażenia domu (mieszkania) zastępczego
  2. opieki medycznej i psychologicznej dla dzieci
  3. wykształcenia według możliwości i zainteresowań wychowanków
  4. wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i uczącej się młodzieży
  5. usamodzielniania się wychowanków i opieki następczej nad nimi
  6. przeciwdziałania uzależnieniom i bezrobociu usamodzielnionych wychowanków
 2. organizacyjne i materialne wspieranie innych istniejących i powstających rodzinnych domów zastępczych, pogotowi i rodzin zastępczych
 3. wspieranie działań zmierzających do powstania samopomocowych grup rodzin zastępczych
 4. organizacyjne i finansowe wspieranie inicjatyw uświadamiających potrzeby i możliwości tworzenia systemu rodzinnej opieki zastępczej w zakresie :
  1. upowszechniania wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa
  2. akcji poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze
  3. szkolenia i warsztatów dla rodzin zastępczych i biologicznych
 5. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością opiekuńczą dla dzieci odrzuconych i osieroconych
 6. wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową i samorząd terytorialny na podstawie odrębnych przepisów i porozumień
 7. opracowywanie i realizacja projektów i programów Unii Europejskiej przewidzianych dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej.

Partnerzy

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz regularnie otrzymywał na swój adres e-mail wszystkie najważniejsze informacje o nadchodzących wydarzeniach.

Social

Śledź nas w mediach społecznościowych!