NIP 839-31-73-031
KRS 0000469110
REGON 221919195

Jak możesz pomóć?

Możesz wspierać działalność Fundacji na wiele sposobów. Dzięki swoim umiejętnościom, pomysłom i zaangażowaniu możesz przyczynić się do szybszej realizacji naszych celów.

Odnajdź swój własny sposób na pomaganie, dobierz go do swoich możliwości, chęci i oczekiwań:

 • Wesprzyj działania Fundacji przez wpłatę na nasz rachunek bankowy
 • Zaangażuj się w sponsoring. Oferujemy wiele możliwości sponsoringowych, wszystkie indywidualnie dopasowywane do oczekiwań i propozycji naszego Partnera.
 • Zostań wolontariuszem Fundacji, wesprzyj nas w sposób, jaki Tobie najbardziej odpowiada. Możesz robić zdjęcia, edytować teksty, pisać projekty,, pomagać w terenie i wiele innych. Liczymy na Twoje pomysły!

Być może masz pomysł na jeszcze inną formę współpracy lub pomocy? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje!

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej dzialałności!

Darowizny przekazane na rzecz naszej Fundacji podlegają odpisom podatkowym dla:

 • osób fizycznych - jest to limit do 6% od dochodu;
 • osób prawnych - jest to limit do 10% od dochodu.

Jakie warunki musi spełnić przekazana darowizna?

Konto Bankowe Fundacji

mBank 46 1140 2004 0000 3002 7479 6558

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  1. organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  2. prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
 2. przekazane na cele kultu religijnego.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  1. organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  2. prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
 2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Partnerzy

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz regularnie otrzymywał na swój adres e-mail wszystkie najważniejsze informacje o nadchodzących wydarzeniach.

Social

Śledź nas w mediach społecznościowych!